bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Romuald Cudak, Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka, Katowice 2005
2. Tomasz Januszewski, Słownik pisarzy i lektur dla liceum, Warszawa 2001
3. Edward Kolbus, Z dziejów krucjaty, której nie było, [w:] Kaskaderzy literatury, Łódź 1986.
4. Maciej M. Szczawiński, Rafał Wojaczek, który był, Katowice 1999
5. Rafał Wojaczek, Wiersze, oprac. Tadeusz Pióro. Warszawa 1999
6. Słownik terminów literackich, Wrocław 2000

Udostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Ojczyzna - analiza i interpretacja
2  Język poetycki Wojaczka
3  Krótka charakterystyka poezji Rafała WojaczkaKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: